GERİ DÖNÜŞÜM ♻️ VE GÖKERPLAST

Geri Dönüşüm, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın...

Geri Dönüşüm, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Dünyamızın nüfusu ile kişi başı tüketilen hammadde ve enerji miktarları giderek artmaktadır. Bunun sonucunda sınırlı olan doğal kaynaklar giderek azalmakta, çevre kirliliği sorunları yaşanmaktadır. Yaşamın devamı için kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır

1900 yılına göre bugün;

1-Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,

2-Ham madde kullanımı 2 katına,

3-Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır

Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak geri dönüşüm ile sağlanır. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkânı olan bu atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesine denir. Geri dönüşümde amaç kaynakların aşırı ölçüde kullanımını önlemek, atıkların kaynaklarında ayrıştırılmasını sağlamak, atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır.

Geri Dönüşümün Önemi

 • Doğal kaynakların azalmasını önler.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarı azalır.
 • Ekonomiye katkı sağlar.
 • Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmeyi sağlar.
 • Sera gazı emisyonunun düşmesine katkı sağlar.
 • Evsel atıkların kompost yöntemiyle geri dönüştürülmesi toprağın verimini arttırır. Böylece hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde edilir.

Örneğin;

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile

 •  17 ağacın kesilmesi önlenir,
 •  12400 m3 kadar sera gazı engellenir,
 • 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.

Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

Atıklar çöp değil, gelecektir!

Bu anlayıştan yola çıkarak Gökerplast ailesi olarak tüm fabrika sahasında sıfır atık uygulamasına geçilmiştir. Bu doğrultuda tüm personele eğitim verilmiş ve sıfır atık uygulamasında aktif rol almaları sağlanarak çevre bilincinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

Firmamızda sıfır atık kapsamında yapılan geri dönüşüm çalışmaları;

1-Tüm fabrika sahasına bilgilendirme ve farkındalık için sıfır atık afişleri asılmıştır.

2-Fabrikamıza atık kutuları alınmış ve çalışanların erişim sağlayabileceği bölgelere yerleştirilmiştir.

3- Birim sorumluları ve çalışanlar, atıkların ayrıştırılması ve çevre bilincinin aşılanması için sahada çalışmalar yaparak sıfır atık kavramının firmamızda anlaşılmasına büyük katkı sağladılar.

4-Fabrika üretim sahası içerisinde oluşan her türlü kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar atık kutularında toplanmakta ve ayrıştırılmaktadır.

5-Metal işleme atölyesinde ortaya çıkan metal talaşları toplanarak geri dönüştürülmektedir.

6-Makinelerde kullanılan yağlar kullanım süresi sonunda tanımlı atık yağ toplama bölgesinde depolanır. Daha sonra geri dönüştürülerek başka proseslerde kullanılmak üzere sevk edilir.

7-Firmamızda oluşan yemek artıkları sokak hayvanlarına ve Gökerplast ailesinin üyeleri olan köpeklerimize verilmek üzere biriktirilir.

8-ERP sistemimiz üzerinden müşterilerimizin siparişinde ‘POŞETLİ- POŞETSİZ’ olarak ambalajlama tipini seçebileceği bir opsiyon ekledik. Müşterilerimizi ambalajlamanın kaldırılması durumunda çevreye sağlayacakları katkı konusunda bilgilendirerek poşet kullanımının azaltılmasına teşvik ettik. Bilgilendirme sonrası ambalajlamada kullanılan poşet miktarında aylık 450 kg azalma olmuştur. Toplamda ürünlerimizin ambalajlanmasında aylık ortalama 1600 kg PE poşet kullanılmaktadır. 

 9- Ambalajlama isteyen müşterilerimize %100 geri dönüştürülmüş PE poşetler ile hizmet verilmeye başlanmıştır.

10- 1600 kg recycle poşet kullanımı ile orijinal ambalajlar için yapılacak plastik üretimini ortadan kaldırarak çevreye büyük katkılar sağladık!

ÖNCESİ
Geri Dönüşüm
SONRASI

Gökerplast

Çevrimiçi
Gökerplast

Merhaba 👋

Size nasıl yardım edebilirim?

geri donusum7
gokerplast

Geri Dönüşüm, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

geri donusum

Dünyamızın nüfusu ile kişi başı tüketilen hammadde ve enerji miktarları giderek artmaktadır. Bunun sonucunda sınırlı olan doğal kaynaklar giderek azalmakta, çevre kirliliği sorunları yaşanmaktadır. Yaşamın devamı için kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır

1900 yılına göre bugün;

1-Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,

2-Ham madde kullanımı 2 katına,

3-Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır

Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak geri dönüşüm ile sağlanır. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkânı olan bu atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesine denir. Geri dönüşümde amaç kaynakların aşırı ölçüde kullanımını önlemek, atıkların kaynaklarında ayrıştırılmasını sağlamak, atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır.

Geri Dönüşümün Önemi

 • Doğal kaynakların azalmasını önler.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarı azalır.
 • Ekonomiye katkı sağlar.
 • Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmeyi sağlar.
 • Sera gazı emisyonunun düşmesine katkı sağlar.
 • Evsel atıkların kompost yöntemiyle geri dönüştürülmesi toprağın verimini arttırır. Böylece hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde edilir.

Örneğin;

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile

 •  17 ağacın kesilmesi önlenir,
 •  12400 m3 kadar sera gazı engellenir,
 • 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.

Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

geridonusum

Atıklar çöp değil, gelecektir!

Bu anlayıştan yola çıkarak Gökerplast ailesi olarak tüm fabrika sahasında sıfır atık uygulamasına geçilmiştir. Bu doğrultuda tüm personele eğitim verilmiş ve sıfır atık uygulamasında aktif rol almaları sağlanarak çevre bilincinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

Firmamızda sıfır atık kapsamında yapılan geri dönüşüm çalışmaları;

1-Tüm fabrika sahasına bilgilendirme ve farkındalık için sıfır atık afişleri asılmıştır.

geri donusum2 2

2-Fabrikamıza atık kutuları alınmış ve çalışanların erişim sağlayabileceği bölgelere yerleştirilmiştir.

geri donusum7
geri donusum 6

3- Birim sorumluları ve çalışanlar, atıkların ayrıştırılması ve çevre bilincinin aşılanması için sahada çalışmalar yaparak sıfır atık kavramının firmamızda anlaşılmasına büyük katkı sağladılar.

geri donusum 8
geri donusum9

4-Fabrika üretim sahası içerisinde oluşan her türlü kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar atık kutularında toplanmakta ve ayrıştırılmaktadır.

5-Metal işleme atölyesinde ortaya çıkan metal talaşları toplanarak geri dönüştürülmektedir.

6-Makinelerde kullanılan yağlar kullanım süresi sonunda tanımlı atık yağ toplama bölgesinde depolanır. Daha sonra geri dönüştürülerek başka proseslerde kullanılmak üzere sevk edilir.

7-Firmamızda oluşan yemek artıkları sokak hayvanlarına ve Gökerplast ailesinin üyeleri olan köpeklerimize verilmek üzere biriktirilir.

8-ERP sistemimiz üzerinden müşterilerimizin siparişinde ‘POŞETLİ- POŞETSİZ’ olarak ambalajlama tipini seçebileceği bir opsiyon ekledik. Müşterilerimizi ambalajlamanın kaldırılması durumunda çevreye sağlayacakları katkı konusunda bilgilendirerek poşet kullanımının azaltılmasına teşvik ettik. Bilgilendirme sonrası ambalajlamada kullanılan poşet miktarında aylık 450 kg azalma olmuştur. Toplamda ürünlerimizin ambalajlanmasında aylık ortalama 1600 kg PE poşet kullanılmaktadır. 

 9- Ambalajlama isteyen müşterilerimize %100 geri dönüştürülmüş PE poşetler ile hizmet verilmeye başlanmıştır.

10- 1600 kg recycle poşet kullanımı ile orijinal ambalajlar için yapılacak plastik üretimini ortadan kaldırarak çevreye büyük katkılar sağladık!

geri donusum oncesi
ÖNCESİ
geri dönüşüm
geri donusum sonrasi
SONRASI
İçerik Kategorileri : Genel

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir