Geri Dönüşüm Nedir ve Nasıl Yapılır?

Geri Dönüşüm Nedir ve Nasıl Yapılır? Modern yaşam döngüsü ve...

Geri Dönüşüm Nedir ve Nasıl Yapılır? Modern yaşam döngüsü ve çevresel faktörler göz önüne alındığında, malzemelerin kullanımı ve oluşan atıklar çevreye ve insan sağılığına oldukça fazla zarar verebilme potansiyeline sahiptir. Endüstriyel üretimler sonucu oluşan her bir atık, çevredeki doğaya ve canlılara ciddi zararlar verebilir. Elbette bunların önlenmesi için birçok inovatif çalışmalar yürütülmektedir.Yapılan çalışmalar yerinde yok etme, doğru atık yönetimi ve en önemlisi de geri dönüşüm çalışmaları şeklindedir.

Geri dönüşüm, çöp olarak atılacak malzemelerin toplanıp işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi işlemine verilen isimlerdir. Geri dönüşüm topluluğunuza, ekonominize ve çevreye fayda sağlayabilir. Ürünler yalnızca azaltılamıyor veya yeniden kullanılamıyorsa geri dönüştürülmelidir. Geri dönüşümün çevremize birçok faydası vardır. Malzemelerimizi geri dönüştürerek kendimiz ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir gezegen yaratılmasına kapı açar. Geri dönüşüm, yeni ürünler için kereste, su ve mineraller gibi kaynakların çıkarılması ihtiyacını azaltır.

Geri Dönüşüm Nedir?

Ülke genelinde, atık yönetimi tesisleri yetersiz hizmet alan topluluklarda yoğunlaşmıştır ve insan sağlığı, mülkiyet değerleri, estetik ve rekreasyon değerleri ve arazi verimliliği üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Geri dönüşüm bu alanlara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir alternatif sunar. Geri dönüşümün temel aşamaları, atık malzemelerin toplanması, bunların işlenmesi veya yeni ürünlere dönüştürülmesi ve daha sonra geri dönüştürülebilecek bu ürünlerin satın alınmasıdır.

Özellikle artan çevre kirliliği ve hammadde sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşüm yöntemlerine verilen önem artmıştır. Genel olarak tanımların dışında geri dönüşüm, kullanılan ve bir ürün olarak atığa ayrılan malzemelerin tekrardan hammadde olarak kullanılması için geçen tüm süreçleri ve sonuçları kapsar. Genel olarak kullanılan ve âtıl duruma gelen maddelerin tekrardan başka bir şeye dönüşmesi bilinen en kolay tanımları arasında yer alır. Genel olarak âtıl durumdaki malzemeler uygun şekilde ayrıştırılarak toparlanır. Bu sayede tüm süreçler daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilir.

Geri Dönüşümün Amacı Nedir?

Geri dönüştürülmüş malzemeler dünya çapındaki pazarda değerli ürünler olmasına ve mali açıdan önemli olmasına rağmen; Geri dönüşüm çevreye de faydalıdır. Sınırlı doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanır. Geri dönüşüm gerçek bir başarı öyküsüdür. Aynı zamanda hammadde kaynaklı tedarik sıkıntısının da önüne geçer. Amacı, daha uygun maliyetli malzemeler kullanmak ve doğaya verilecek zararı en aza indirmektedir. 

Geri dönüşüm, tonlarca atığın çöplüklere gömülmesini önler. Bu da çevreyi korumak için atılan en büyük adımlar arasında yer alır. Geri dönüşümün gerekli olmasının birçok nedeni vardır. Yalnızca karbon ayak izinizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ham madde toplama ihtiyacını da azaltır, enerji tasarrufu sağlar, sera gazlarını azaltır, kirliliği önler ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Geri dönüşüm alışkanlıklarımızı geliştirerek çevrenin temiz kalmasına ve doğal kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olabiliriz.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşümün ilk yıllarında, parçalanmış kağıtların geri dönüştürülmesi zordu ve çoğu zaman çöplüklere atılıyordu. O zamandan beri geri dönüşüm tesisleri gelişti ve artık parçalanmış kağıtlar genellikle uygun şekilde geri dönüştürülüyor. Geri dönüşüm, gezegeni daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olabileceğiniz en kolay ve en verimli yollardan biridir. İlk başta bunaltıcı gelse de geri dönüşüm kolaydır ve bunu normal rutininizin bir parçası haline getirmek hiç de zor değildir. Bir şeyin geri dönüştürülebilir olup olmadığından emin değilseniz, her zaman yerel yönetimle iletişime geçerek geri dönüşüm kutunuza bir şey atmanıza izin verilip verilmediğini sorabilmeniz söz konusudur.

Geri dönüşümlü ürünler

Pek çok sektör geri dönüşüm için endüstriyel atıklarla türlü çalışmalar yapar. En az %30 recyled malzeme ile üretilen ve pek çok sektöre hitap eden recyled mühür, geri dönüştürülmüş malzeme örnekleri arasında yer alır. Poşet bağlama ve elektrik panellerini sabitleme dışında mobilya üzerinde de kullanılabilen mühür çeşitleri olarak bilinirler. Görüldüğü gibi pek çok sektöre hitap eden geri döküşüm içerikli malzemeler oldukça yeni bir fayda sunar.

Recycled Mühür Nedir?

Pek çok alanda kullanılmasının yanı sıra plastik atıklarından tekrardan hayat bulması ile kullanışlı bir hale gelir. Bu aynı zamanda hem ekonomiye hem de çevreye yarar sağlamaktadır. Üretilen mühürleri ambalaj kapamak ve sabitlemek için gönü rahatlığı ile kullanmanız söz konusu olur. Bunun dışında açılmaması gereken kapak ve kapıların da mühürlenerek giriş çıkışların engellenmesi sağlanır.

Geri Dönüşümün Faydaları

Geri dönüşümün birçok faydası vardır. Burada geri dönüşümün işletmelere, çevreye ve bir bütün olarak gezegene sağladığı faydalar oldukça fazladır. Geri dönüşümün öncelikli faydası çevrenin korunmasına yardımcı olmasıdır. Küresel ısınma tehlikesinin giderek ciddileşmesi ve aşırı hava koşullarının sıklaşmasıyla birlikte, çevreyi korumaya yönelik adımlar haklı olarak çok önemli görülüyor.

Geri dönüşüm çoğu zaman fayda sağlar ve bu da ekonomik ve çevresel olarak fayda sağlayan unsurları oluşturur. Çöp depolama alanları ve atıkların yakıldığı alanlar, kendilerini çevreleyen çevre üzerinde oldukça zararlı bir etkiye sahiptir. Bu alanlar hayvanların yaşam alanlarına onarılamayacak derecede zarar verebilir. Bu özellikle nadir veya nesli tükenmekte olan türlerin habitatlarının tehlikeye girdiği yerler ile ilgilidir. Geri dönüşüm yoluyla, bu zararlı atık sahalarına gönderilen atık miktarını azaltarak bu atık sahalarına olan ihtiyacı azaltabiliriz. Malzemeleri atmak yerine yeniden kullanmaya çalışmak, çevreyi korumaya ve doğal yaşam alanlarını yok etmek yerine korumaya yardımcı olur.

Geri Dönüşebilen Maddeler

Geri dönüştürülen tipik malzemeler arasında demir ve çelik hurdaları, alüminyum kutular, cam şişeler, kâğıt, ahşap ve plastik yer alır. Geri dönüşümde yeniden kullanılan malzemeler, petrol, doğal gaz, kömür, maden cevherleri ve ağaçlar gibi giderek azalan doğal kaynaklardan elde edilen hammaddelerin yerine geçmektedir. Geri dönüşüm, çöplüklerde biriken ve giderek daha da yaygınlaşan katı atık miktarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Endüstriyel olarak üretilen her ürün için atıklar geri dönüşüm süreçlerine belirli oranlarda dahil edilebilir. Bu sayede pek çok hammadde tekrardan kullanılma avantajına sahip olur.  Geri dönüşümle işlenen maddeler çevre sağlığını korumada son derece etkilidir. Geri dönüşüm işlemesinde atık ürün çıkmaz ve çoğunlukla çevreci bir üretim yöntemi benimsenir.

Geri Dönüşüm Metotları

İki geniş geri dönüşüm işlemi türü vardır: iç ve dış. Dahili geri dönüşüm, bir üretim sürecinde, o sürecin atık ürünü olan malzemelerin yeniden kullanılmasıdır. Örneğin metal endüstrisinde dahili geri dönüşüm yaygındır. Bakır boruların imalatı, boru uçları ve kırpıntılar şeklinde belirli miktarda atıkla sonuçlanır; bu malzeme yeniden eritilir ve yeniden şekillendirilir. Dahili geri dönüşümün başka bir biçimi, damıtma endüstrisinde, damıtma işleminden sonra harcanan tahıl ezmesinin kurutulduğu ve sığırlar için yenilebilir bir gıda maddesine dönüştürüldüğü damıtma endüstrisinde görülmektedir.

Harici geri dönüşüm, yıpranmış veya eskimiş bir üründeki malzemelerin geri kazanılmasıdır. Harici geri dönüşümün bir örneği, eski gazete ve dergilerin yeniden hamur haline getirilmek üzere toplanması ve bunların yeni kâğıt ürünlerine dönüştürülmesidir. Alüminyum kutular ve cam şişeler, geniş ölçekte harici olarak geri dönüştürülen gündelik nesnelerin diğer örnekleridir.

Devamını Oku

Gökerplast

Çevrimiçi
Gökerplast

Merhaba 👋

Size nasıl yardım edebilirim?

recycled mühür nedir? ne i̇şe yarar?

Recycled Mühür Nedir? Ne İşe Yarar?

Recycled Mühür Nedir? Doğal kaynak kullanımlarını ve atık oluşumunu azaltarak çevresel etkilerimizi minimuma indirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Gökerplast...
rfid’li güvenlik mühürleri

RFID’li Güvenlik Mühürleri

RFID'li güvenlik mühürleri; Güvenlik mühürlerinin ürün ve süreçlerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra temel işlevlerinden biri de beraberinde getirdiği...
geri̇ dönüşüm ♻️ ve gökerplast

GERİ DÖNÜŞÜM ♻️ VE GÖKERPLAST

Geri Dönüşüm, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri...
plasti̇k mühür

PLASTİK MÜHÜR

Hem gövdesi hem de kilit sistemi plastikten oluşan ‘güvenlik sızdırmazlık elemanlarına’ plastik mühür denir. Plastik güvenlik mühürleri, sızdırmaz...
enjeksi̇yon kaliplama nedi̇r?

ENJEKSİYON KALIPLAMA NEDİR?

Enjeksiyon kalıplama, ısı ile erimiş plastik malzemelerin bir kalıba enjekte edilmesi sonra soğutulması ve katılaştırılmasıyla kalıplanmış ürünler elde...