Doğalgaz Mühür Nedir ?

Doğalgaz Mühürleri Nedir Ne İşe Yarar ? Doğalgaz artık hayatımızın...

Doğalgaz Mühürleri Nedir Ne İşe Yarar ?

Doğalgaz artık hayatımızın olmazsa olmazı ve kış gelince çok daha önem arz ediyor. Hele ki evinizde yerinde durmayan zıpır bir çocuğunuz varsa doğalgaz konusunda çok daha dikkatli davranmak gerekiyor. Kış geldiğinde sıcacık evde oturup çay içmenin zevki tarif edilemez. Ancak bunun için yapmamız gereken belli ; fatura ödemek.. Tabi ki yaz mevsiminde de yeri ayrı büyükşehirlerde doğalgaz olmadan hayatı devam ettirmeye çalışmak çok zor. Ama insanız sonuçta bazı aksi durumlar yaşayabiliyoruz. Doğalgaz faturası ödenmediği takdirde önce ihbarname gönderiliyor hala ödenmezse 15 gün içinde gaz kesilip sayaç mühürleniyor.  Doğalgaz mühürü enerji dağıtım şirketlerinin kullanımı için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir güvenlik önlemidir. Doğalgaz saatlerine mühür takılmasındaki tek neden gazın kesilmesidir. Gaz ancak doğalgaz faturası gecikmeye uğradığında veya ödenmediğinde kesilir.

Doğalgaz Mühürü Nasıl Kullanılır?

Ödenmeyen faturalar, mahalde gaz kaçağının oluşu, projesiz cihaz kullanımı, proje harici cihaz ekleme veya hat değişikliği, kaçak hat alma durumu, eksi gaz kullanımı veya periyodik kontrollerde abonenin sürekli adreste olmayışının tespiti gibi durumlarda, bu sorunlar giderilene kadar sayaç vanasına kilit mühür takılarak gaz arzı engellenmektedir.

 Doğalgaz saatine iki tip mühür takılmaktadır. Birinci tip mühür, gaz dağıtım şirketleri tarafından sayaç vanasına takılan kilit mühürdür. Amaç vananın kapalı olması, yani gaz geçişinin kesilmesidir.

Bu mühür, genelde döküm malzemeden yapılmış olup gaz dağıtım şirketinin periyodik kontrol, ihbar kontrol veya acil ekiplerine göre belirleyici olması maksadıyla farklı renklerde olabilir.

Abone tarafından sorunların giderilmesinin akabinde, bu mühür içindeki pim çekilerek ve özel bir anahtar ile yine ilgili gaz dağıtım şirketinin ekiplerince açılır ve gaz arzına devam ettirilir.

İkinci tip mühür ise sayaç rekorlarına takılan, birbirlerine tel ile bağlı olan ve üzerinde bir seri numarası bulunan plastik güvenlik mührüdür.

Bu mührün takılma sebebi ise kontrolleri yapılarak takılmış olan bir sayaca, tekrar müdahale edilip edilmediğini, bir şekilde sökülüp sökülmediğini anlayabilmektir. Ayrıca bu mühürler sadece borç ödenmediğinde değil belli bir süre gazı kullanmak istenmemesi halinde de takılabiliyor.

Aslında daha birçok nedeni var. Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde, bizlerden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde, bina kolon tesisatında tadilat gerekmesi durumunda, üst üste üç faturalandırma döneminde tüketiciden kaynaklanan nedenlerle ulaşılamayan sayaçlar için dağıtım şirketince aboneye yapılan bildirim neticesinde durumun belgelendirilmesi şartıyla, üç gün içinde sayacın ulaşılabilir duruma getirilmemesi durumunda, periyodik kontrollerde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı üç defa arka arkaya iç tesisatın kontrolünün yapılamaması durumunda ve mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde doğal gaz kesilerek hizmet durduruluyor ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtiliyor.

Kısaca bu sayaç mühürleri bu tür durumlarda mutlaka kullanılıyor. Faturayı ödemediyseniz ve bu sebeple gazınız mühürlendiyse faturayı ödemek için bir çaba içinde olmanız gerekir. Aksi durumda büyük cezalar ödemek zorunda kalırsınız. Tabi cezalar da yapılan uygulamanın usulsüzlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 Sayaç mühürleri, doğası gereği tahrip edilmeden açılamamaktadır ve bu özelliği sayesinde yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilip edilmediği anlaşılmaktadır. Bu tarz durumlarda mühürü açmamanız gerekir. Ne kullanıcı olarak sizler açmaya çalışın ne de başkasına açtırın. Bir anlık gafletle açmaya çalışmak ya da açmak çok sıkıntılı bir durum.

Doğalgaz Mühürü Nasıl Açılır? Doğalgaz mühürlerini açmak için öncelikle yetkili bir doğalgaz teknisyeni veya yetkili bir kuruluşla iletişime geçmek önemlidir. Yetkilendirilmemiş kişilerin doğalgaz mühürlerini açmaya çalışması tehlikeli olabilir ve yasal yaptırımlara neden olabilir. Doğalgaz mühürleri genellikle özel ekipmanlarla kilitlenir ve sadece yetkili personel tarafından açılabilir. Bu ekipmanlar, mühürleri açmak için özel anahtarlar veya cihazlar gerektirebilir. Doğalgaz mühürlerini açmadan önce, doğalgaz tesisatının güvenli olduğundan emin olmak için doğalgaz kaçağı gibi tehlikeleri kontrol etmek önemlidir. Herhangi bir doğalgaz kaçağı tespit edilirse, derhal yetkili bir doğalgaz teknisyeni çağrılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Doğalgaz mühürlerinin açılmasıyla ilgili yasal gereklilikler ve güvenlik prosedürleri bölgeden bölgeye değişebilir, bu nedenle her durumda yerel yasalara ve kurallara uyulmalıdır. Özetle, doğalgaz mühürlerini açmak ciddi güvenlik önlemleri gerektiren bir işlemdir ve sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Doğalgaz sayaç numarası, bir abonenin doğalgaz tüketimini ölçen ve faturalandırmada kullanılan benzersiz bir kimlik numarasıdır. Her doğalgaz abonesine, sayaçlarının tanımlanması ve izlenmesi amacıyla bir sayaç numarası atanır. Bu numara, abonenin doğalgaz kullanımını doğru bir şekilde izlemek ve faturalandırmak için doğalgaz şirketleri tarafından kullanılır. Doğalgaz sayaç numarası genellikle doğalgaz sayaçlarının üzerinde bulunur ve çoğunlukla bir dizi rakamdan oluşur. Aboneler, sayaç numaralarını doğalgaz şirketleriyle iletişime geçerek öğrenebilirler. Ayrıca, doğalgaz faturalarında veya abonelik belgelerinde de bu numara yer alabilir. Doğalgaz sayaç numarası, doğalgaz tesisatının izlenmesi ve bakımı için de önemlidir. Her abonenin sayaç numarası, abonenin doğalgaz tüketimini belirlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için doğalgaz şirketleri tarafından kaydedilir. Abonelerin doğalgaz sayaç numaralarını kaydetmeleri ve doğalgaz şirketiyle iletişimde bulunmaları, doğalgaz hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. Özetle, doğalgaz sayaç numarası, abonelerin doğalgaz tüketimini izlemek ve yönetmek için kullanılan önemli bir tanımlayıcı numaradır.

Doğalgaz Mühürü Kırma Cezası Nedir ?

Doğalgaz saati üzerinde yer alan mühre müdahale edildiğinde mührün kesilerek sökülmesi gerekir. Sökülmüş durumda olan mühür yeniden yerine takılamaz. Doğalgaz Mühürün üzerinde seri numarası ve kurum adı yazmaktadır. Yeniden yerine yenisinin takılması da mümkün olmayan bir durumdur. Bu mühür de yalnızca bölgedeki gaz dağıtım şirketinin görevlilerinde yer alıyor. Bazıları söktükleri mührün kesilen tellerini yapıştırıyor ve bu şekilde sayaca yerleştiriyor. Tabi bu durum da yine sayacı okumaya gelen ekipler tarafından kolaylıkla tespit edilebiliyor, bu durum sonrasında yine cezai uygulamalar yapılabiliyor.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda gereken ne ise onu yapmaya özen gösterin. Gazınız kesilip mühürlendiğinde açma işlemi 2-4 gün kadar sürüyor. Bulunduğunuz bölgeye göre değişebilir. Öncelikle açılması için başvuruda bulunup daha sonra sözleşme yenileyerek açtırma işlemi yaptırılıyor. Dağıtım şirketleriyle iletişim halinde olmak gerekiyor. Ayrıca artık bizleri dolandırmaya çalışan oldukça kötü niyetli insanlarla dolu etraf. Doğalgaz faturasını ödemede zorlanan kişiler çoğu zaman kaçak kullanma konusunda fırsatçılar tarafından kolay ikna edilebiliyor.

Doğalgaz Mühürü

Belirli bir bedel ödeyerek sayaçlar ile oynanıyor ve tüketimi düşük tutmanın yanı sıra doğalgaz kesintisinden sonra yeniden açma gibi usulsüz yollar izleniyor. Ancak mühür kesilerek yapılan bu uygulama yine sayaç okuma görevlileri tarafından kolayca tespit edilebiliyor. Bu durumda da hakkında cezai işlem başlatılıyor. Cezalar öyle basit cezalarda değil. Doğalgaz sayaç mühürleri, sayaçlara yetkisiz kişiler tarafından dışarıdan müdahale edilmesini engelleyen bir güvenlik ürünüdür.

Mührün abone tarafından açılması veya kırılması gibi durumlarda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Doğalgaz dağıtım şirketleri, dağıtım sistemine, sayaca ya da tesisata müdahale edilmesini, tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesini, tüketimin eksik ya da hiç ölçülmemesini veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesini, kaçakçılık kabul ediyor. Kaçak doğalgaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin bunu doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi de esas alınıyor.

Ancak, kaçak doğalgaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenip, kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler de anında alınıyor. Mühür bozma suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Adli para cezası hapis cezasının paraya çevrilmesidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, 2 yıl veya altında olan cezalarda verilebilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde suçu işleyen kimse belli bir denetim süresi içerisinde koşullara uyması gerekmektedir. Koşullara uyduğu takdirde denetim süresi sonunda hüküm hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir. Mühür bozma suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.

Hapis cezasının ertelenmesi kararı, 2 yıl veya altında olan kararlar adına verilmektedir. 18 yaşını doldurmayan veya 65 yaşını dolduran kişilerde bu süre 3 yıldır. Mühür bozma suçunun yaptırımının sınırı nedeniyle ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür. Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Mühür bozma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Kaçak doğalgaz kullanımlarında %200, bu durumun tekrarı durumunda %300 ceza verilir. Usulsüz doğalgaz kullanımı yaşanırsa açma-kapama bedelinin 3 katı kadar ceza uygulanmaktadır

Ayrıca mühür bozma suçu ile ilgili etkin pişmanlık hükümleri mevcut değildir. Mühür açtırma bedeli cüzi bir miktar iken mühüre zarar verip bu tür cezalara çarptırılmak akıl işi değil zaten.

Devamını Oku

Gökerplast

Çevrimiçi
Gökerplast

Merhaba 👋

Size nasıl yardım edebilirim?

doğalgaz mühürü
gokerplast

Doğalgaz Mühürleri Nedir Ne İşe Yarar ?

Doğalgaz artık hayatımızın olmazsa olmazı ve kış gelince çok daha önem arz ediyor. Hele ki evinizde yerinde durmayan zıpır bir çocuğunuz varsa doğalgaz konusunda çok daha dikkatli davranmak gerekiyor. Kış geldiğinde sıcacık evde oturup çay içmenin zevki tarif edilemez. Ancak bunun için yapmamız gereken belli ; fatura ödemek.. Tabi ki yaz mevsiminde de yeri ayrı büyükşehirlerde doğalgaz olmadan hayatı devam ettirmeye çalışmak çok zor. Ama insanız sonuçta bazı aksi durumlar yaşayabiliyoruz. Doğalgaz faturası ödenmediği takdirde önce ihbarname gönderiliyor hala ödenmezse 15 gün içinde gaz kesilip sayaç mühürleniyor.  Doğalgaz mühürü enerji dağıtım şirketlerinin kullanımı için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir güvenlik önlemidir. Doğalgaz saatlerine mühür takılmasındaki tek neden gazın kesilmesidir. Gaz ancak doğalgaz faturası gecikmeye uğradığında veya ödenmediğinde kesilir.

Doğalgaz Mühürü Nasıl Kullanılır?

Ödenmeyen faturalar, mahalde gaz kaçağının oluşu, projesiz cihaz kullanımı, proje harici cihaz ekleme veya hat değişikliği, kaçak hat alma durumu, eksi gaz kullanımı veya periyodik kontrollerde abonenin sürekli adreste olmayışının tespiti gibi durumlarda, bu sorunlar giderilene kadar sayaç vanasına kilit mühür takılarak gaz arzı engellenmektedir.

 Doğalgaz saatine iki tip mühür takılmaktadır. Birinci tip mühür, gaz dağıtım şirketleri tarafından sayaç vanasına takılan kilit mühürdür. Amaç vananın kapalı olması, yani gaz geçişinin kesilmesidir.

Bu mühür, genelde döküm malzemeden yapılmış olup gaz dağıtım şirketinin periyodik kontrol, ihbar kontrol veya acil ekiplerine göre belirleyici olması maksadıyla farklı renklerde olabilir.

Abone tarafından sorunların giderilmesinin akabinde, bu mühür içindeki pim çekilerek ve özel bir anahtar ile yine ilgili gaz dağıtım şirketinin ekiplerince açılır ve gaz arzına devam ettirilir.

İkinci tip mühür ise sayaç rekorlarına takılan, birbirlerine tel ile bağlı olan ve üzerinde bir seri numarası bulunan plastik güvenlik mührüdür.

Bu mührün takılma sebebi ise kontrolleri yapılarak takılmış olan bir sayaca, tekrar müdahale edilip edilmediğini, bir şekilde sökülüp sökülmediğini anlayabilmektir. Ayrıca bu mühürler sadece borç ödenmediğinde değil belli bir süre gazı kullanmak istenmemesi halinde de takılabiliyor.

gp110 kelebek muhur5gp110 3821

Aslında daha birçok nedeni var. Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde, bizlerden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde, bina kolon tesisatında tadilat gerekmesi durumunda, üst üste üç faturalandırma döneminde tüketiciden kaynaklanan nedenlerle ulaşılamayan sayaçlar için dağıtım şirketince aboneye yapılan bildirim neticesinde durumun belgelendirilmesi şartıyla, üç gün içinde sayacın ulaşılabilir duruma getirilmemesi durumunda, periyodik kontrollerde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı üç defa arka arkaya iç tesisatın kontrolünün yapılamaması durumunda ve mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde doğal gaz kesilerek hizmet durduruluyor ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtiliyor.

Kısaca bu sayaç mühürleri bu tür durumlarda mutlaka kullanılıyor. Faturayı ödemediyseniz ve bu sebeple gazınız mühürlendiyse faturayı ödemek için bir çaba içinde olmanız gerekir. Aksi durumda büyük cezalar ödemek zorunda kalırsınız. Tabi cezalar da yapılan uygulamanın usulsüzlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 Sayaç mühürleri, doğası gereği tahrip edilmeden açılamamaktadır ve bu özelliği sayesinde yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilip edilmediği anlaşılmaktadır. Bu tarz durumlarda mühürü açmamanız gerekir. Ne kullanıcı olarak sizler açmaya çalışın ne de başkasına açtırın. Bir anlık gafletle açmaya çalışmak ya da açmak çok sıkıntılı bir durum.

Doğalgaz Mühürü Nasıl Açılır? Doğalgaz mühürlerini açmak için öncelikle yetkili bir doğalgaz teknisyeni veya yetkili bir kuruluşla iletişime geçmek önemlidir. Yetkilendirilmemiş kişilerin doğalgaz mühürlerini açmaya çalışması tehlikeli olabilir ve yasal yaptırımlara neden olabilir. Doğalgaz mühürleri genellikle özel ekipmanlarla kilitlenir ve sadece yetkili personel tarafından açılabilir. Bu ekipmanlar, mühürleri açmak için özel anahtarlar veya cihazlar gerektirebilir. Doğalgaz mühürlerini açmadan önce, doğalgaz tesisatının güvenli olduğundan emin olmak için doğalgaz kaçağı gibi tehlikeleri kontrol etmek önemlidir. Herhangi bir doğalgaz kaçağı tespit edilirse, derhal yetkili bir doğalgaz teknisyeni çağrılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Doğalgaz mühürlerinin açılmasıyla ilgili yasal gereklilikler ve güvenlik prosedürleri bölgeden bölgeye değişebilir, bu nedenle her durumda yerel yasalara ve kurallara uyulmalıdır. Özetle, doğalgaz mühürlerini açmak ciddi güvenlik önlemleri gerektiren bir işlemdir ve sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Doğalgaz sayaç numarası, bir abonenin doğalgaz tüketimini ölçen ve faturalandırmada kullanılan benzersiz bir kimlik numarasıdır. Her doğalgaz abonesine, sayaçlarının tanımlanması ve izlenmesi amacıyla bir sayaç numarası atanır. Bu numara, abonenin doğalgaz kullanımını doğru bir şekilde izlemek ve faturalandırmak için doğalgaz şirketleri tarafından kullanılır. Doğalgaz sayaç numarası genellikle doğalgaz sayaçlarının üzerinde bulunur ve çoğunlukla bir dizi rakamdan oluşur. Aboneler, sayaç numaralarını doğalgaz şirketleriyle iletişime geçerek öğrenebilirler. Ayrıca, doğalgaz faturalarında veya abonelik belgelerinde de bu numara yer alabilir. Doğalgaz sayaç numarası, doğalgaz tesisatının izlenmesi ve bakımı için de önemlidir. Her abonenin sayaç numarası, abonenin doğalgaz tüketimini belirlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için doğalgaz şirketleri tarafından kaydedilir. Abonelerin doğalgaz sayaç numaralarını kaydetmeleri ve doğalgaz şirketiyle iletişimde bulunmaları, doğalgaz hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. Özetle, doğalgaz sayaç numarası, abonelerin doğalgaz tüketimini izlemek ve yönetmek için kullanılan önemli bir tanımlayıcı numaradır.

Doğalgaz Mühürü Kırma Cezası Nedir ?

Doğalgaz saati üzerinde yer alan mühre müdahale edildiğinde mührün kesilerek sökülmesi gerekir. Sökülmüş durumda olan mühür yeniden yerine takılamaz. Doğalgaz Mühürün üzerinde seri numarası ve kurum adı yazmaktadır. Yeniden yerine yenisinin takılması da mümkün olmayan bir durumdur. Bu mühür de yalnızca bölgedeki gaz dağıtım şirketinin görevlilerinde yer alıyor. Bazıları söktükleri mührün kesilen tellerini yapıştırıyor ve bu şekilde sayaca yerleştiriyor. Tabi bu durum da yine sayacı okumaya gelen ekipler tarafından kolaylıkla tespit edilebiliyor, bu durum sonrasında yine cezai uygulamalar yapılabiliyor.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda gereken ne ise onu yapmaya özen gösterin. Gazınız kesilip mühürlendiğinde açma işlemi 2-4 gün kadar sürüyor. Bulunduğunuz bölgeye göre değişebilir. Öncelikle açılması için başvuruda bulunup daha sonra sözleşme yenileyerek açtırma işlemi yaptırılıyor. Dağıtım şirketleriyle iletişim halinde olmak gerekiyor. Ayrıca artık bizleri dolandırmaya çalışan oldukça kötü niyetli insanlarla dolu etraf. Doğalgaz faturasını ödemede zorlanan kişiler çoğu zaman kaçak kullanma konusunda fırsatçılar tarafından kolay ikna edilebiliyor.

doğalgaz mühürü

Belirli bir bedel ödeyerek sayaçlar ile oynanıyor ve tüketimi düşük tutmanın yanı sıra doğalgaz kesintisinden sonra yeniden açma gibi usulsüz yollar izleniyor. Ancak mühür kesilerek yapılan bu uygulama yine sayaç okuma görevlileri tarafından kolayca tespit edilebiliyor. Bu durumda da hakkında cezai işlem başlatılıyor. Cezalar öyle basit cezalarda değil. Doğalgaz sayaç mühürleri, sayaçlara yetkisiz kişiler tarafından dışarıdan müdahale edilmesini engelleyen bir güvenlik ürünüdür.

Mührün abone tarafından açılması veya kırılması gibi durumlarda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Doğalgaz dağıtım şirketleri, dağıtım sistemine, sayaca ya da tesisata müdahale edilmesini, tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesini, tüketimin eksik ya da hiç ölçülmemesini veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesini, kaçakçılık kabul ediyor. Kaçak doğalgaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin bunu doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi de esas alınıyor.

Ancak, kaçak doğalgaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenip, kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler de anında alınıyor. Mühür bozma suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Adli para cezası hapis cezasının paraya çevrilmesidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, 2 yıl veya altında olan cezalarda verilebilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde suçu işleyen kimse belli bir denetim süresi içerisinde koşullara uyması gerekmektedir. Koşullara uyduğu takdirde denetim süresi sonunda hüküm hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir. Mühür bozma suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.

Hapis cezasının ertelenmesi kararı, 2 yıl veya altında olan kararlar adına verilmektedir. 18 yaşını doldurmayan veya 65 yaşını dolduran kişilerde bu süre 3 yıldır. Mühür bozma suçunun yaptırımının sınırı nedeniyle ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür. Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Mühür bozma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

leri 1

Kaçak doğalgaz kullanımlarında %200, bu durumun tekrarı durumunda %300 ceza verilir. Usulsüz doğalgaz kullanımı yaşanırsa açma-kapama bedelinin 3 katı kadar ceza uygulanmaktadır

Ayrıca mühür bozma suçu ile ilgili etkin pişmanlık hükümleri mevcut değildir. Mühür açtırma bedeli cüzi bir miktar iken mühüre zarar verip bu tür cezalara çarptırılmak akıl işi değil zaten.

İçerik Kategorileri : Genel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir